Meo

🧝🏻‍♀️
Mình dự định 29/4 đến 11/5 nè sẽ có mặt ở New York city và Washington DC. Có bạn nào thời điểm đó cũng có mặt ở đó khummm đi chung cho vui nào?

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Meo

🧝🏻‍♀️
Mình dự định 29/4 đến 11/5 nè sẽ có mặt ở New York city và Washington DC. Có bạn nào thời điểm đó cũng có mặt ở đó khummm đi chung cho vui nào?

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*